10-12. JUN 2019. FINALNI SASTANAK PROJEKTA LEARNING BY DOING

10-12. JUN 2019. FINALNI SASTANAK PROJEKTA LEARNING BY DOING

FINALNI SASTANAK PROJEKTA LEARNING BY DOING

U Budimpešti je od 10 do 12. juna 2019. godine održan finalni sastanak projekta „Targeted capacity building of VET partnership in the Danube Region fof the effective modernisation of Vet systems“ (Learning by Doing“).

Glavni cilj projekta je unapređenje kapaciteta u oblasti stručnog i dualnog obarazovanja kroz formiranje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava, kako bi se olakšala tranzicija ka dualnom obrazovanju u zemljama Dunavskog regiona.

Finalni sastanci projekta Lbd, prezentacija rezultata svih šest radnih paketa, panel diskusija i potpisivanje memoranduma o razumevanju.

Projekat je počeo 1. januara 2017. i planirano je da traje 30 meseci, do 30. juna 2019. godine, a finansira se sredstvima Dunavskog transnacionalnog programa. Glavni cilj projekta je unapređenje kapaciteta u oblasi stručnog i dualnog obarazovanja kroz formiranje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava kako bi se olakšala tranzicija ka dualnom obrazovanju u zemljama Dunavskog regiona.

Na poslednjem sastanku projekta u Budimpešti govorilo se o svim rezultatima projektnih zadataka, ciljevima, iskustvima i problemima koje su partneri tokom rada na projektu imali, putu ka definisanju uskih grla sistema, zaključcima za lakše i brže metode implementacije VET i dualnog sistema, kao i njihove promocije i prezentacije svim zaineresovanim starnama.

Gospodin Johannes Gabriel, predstavnik Danube Transnational Programme, naglasio je značaj projekta Learnig by Doing u svim zemljama učesnicama i na regionalnom Dunavskom nivou u smislu unapređenja i promovisanja stručnog i dualnog obrazovanja. Projekat je ocenjen kao izuzetno uspešan: projektni tim je bio odličan, sa mnogo energije i entuzijazma je učestvovao u rešavanju problema i odlično je međusobno sarađivao. Projekat je pažljivo dizajniran da bi vodio sve aktivnosti do konačnog ispunjenja zadataka, a to su: Povezivanje partnera i razmena informacija posredstvom net-mreže, „Vodič za Dunavski region“ i Promotivni video projekta.

Na kraju završnog sastanka projekta predstavnici projektnih timova institucija iz zemalja učesnica potpisali su Memorandum o razumevanju

 

Leave a Reply

Close Menu