16. novembar 2018. POSETA PARTNERA PROJEKTA NEMAČKOJ

16. novembar 2018. POSETA PARTNERA PROJEKTA NEMAČKOJ

Poseta partnera projekta LbD Nemačkoj održana je 14-16. novembra u Bonu gde je domaćin komora Passau-a, pridruženi partner projekta, organizovala sastanke  i prezentacije sistema  stručnog i dualnog obrazovanja u Nemačkoj.

Iako partneri projekta nisu imali prilike da vide kompanije i škole iz dualnog sistema, prezentovan je nemački sistem saradnje privrede i stručnog obrazovanja kroz  dualne programe uspešne pedesetogodišnje prakse.  Učešće  su imali stručnjaci za edukaciju i programe iz Federalnog instituta za stručno obrazovanje BiBB, GOVET kancalarije za međunarodnu saradnju za stručno obrazovanje, predstavnici Ministarstva prosvete i centara za edukaciju komore Bona i Pasaua. Jedan od problema sa kojim se suočava privreda Nemačke danas je nedostatak srednjoškolskih stručnih profila na tržištu rada, a izazovi sistema kojima se posvećuje pažnja su skraćenje ciklusa obuka za nedostajuće kadrove i edukacija migrantske populacije, kao i tehnički napredak, razvoj digitalne ekonomije i razvoj globalnog tržišta.

Leave a Reply

Close Menu