18. april 2018. STUDIJSKA POSETA PARTNERA PROJEKTA LEARNING BY DOING SRBIJI

18. april 2018. STUDIJSKA POSETA PARTNERA PROJEKTA LEARNING BY DOING SRBIJI

 

 

Studijska poseta partnera projekta iz Federacije BIH organizovana je u Subotici i Beogradu. Upoznavajući goste sa primerima različitih modela stručnog obrazovanja u Srbiji, posećen je sajam obrazovanja u Subotici u okviru koga je održan panel na kome se predstavilo pet najvećih srednjih stručnih škola i njihovi ključni partneri – preduzeća i ustanove u kojima se odvija praktično učenje.
Kroz projekat „Learning by Doing“ omogućeno je štampanje brošure – „Učenje kroz rad u Subotici“, koja će pomoći učenicima i njihovim roditeljima da se upoznaju sa mogućnostima izbora stručnih škola u svom gradu, modelima dualnih profila, kao i sa kompanijama koje su u ovaj sistem uključene.
U Zavodu za obrazvanje i vaspitanje u Beogradu predstavljen je sistem stručnog obrazovanja u Srbiji, standardi kvalifikacija zasnovani na potrebama tržišta rada i Zakon o dualnom obrazovanju.

Leave a Reply

Close Menu