18-20. septembar 2018. STUDIJSKA POSETA LJUBLJANI U OKVIRU PROJEKTA LEARNING BY DOING

18-20. septembar 2018. STUDIJSKA POSETA LJUBLJANI U OKVIRU PROJEKTA LEARNING BY DOING

 

U organizaciji Privredne komore Ljubljane, od 18-20. septembra, u Ljubljani je održana studijska razmena partnera na projektu Learning by doing, u cilju upoznavanja sa dosadašnjim rezultatima i aktivnostima na polju razvoja stručnog srednjoškolskog obrazovanja i dualnog obrazovanja u Sloveniji.

Predstavnici Privredne komore Srbije imali su prilike da se upoznaju sa procesom implementacije novog Zakona o dualnom obrazovanju u Sloveniji. Rezultati postignuti tokom pilot programa sprovođenja dualnog sistema obrazovanja, sistem standarda kvalifikacija programa stručnih škola u Sloveniji kao i uloga Komore u procesu sprovođenja stručne prakse i modaliteti saradnje između kompanija i škola, bili su teme prvog dana studijske razmene koji je održan u slovenačkom institutu za stručno obrazovanje I praksu (CPI). Nakon predavanja usledila je poseta fabrici “Siliko” iz Vrhnika, koja se bavi proizvodnjom delova za automobile i u čijoj alatnici imaju praktičan deo nastave učenici koji se školuju po dualnom programu.

Učesnici studijske razmene su takođe imali priliku da posete Školski centar Škofja Loka, obrazovni kompleks koji objedinjuje četiri srednje stručne škole i dom za učenike, izuzetno dobro opremljen kabinetima, učionicama i radionicama za učenje koji se koriste od strane svih škola koje u Centru nisu prostorno podeljene.

Centar predstavlja školski i radni prostor sa najsavremenijim mogućnostima za učenje i praksu, sagrađen je od donacija EU, a u planu je i njegovo dalje širenje i razvoj. Learning by Doing projekat u sklopu Interreg Danube Transnational Programme, ima za cilj da poboljša kapacitete sistema stručnog obrazovanja i osmišljen je tako da svi ključni akteri u oblasti stručnog obrazovanja (kompanije, škole, predstavnici vlasti na regionalom ili nacionalnom nivou, kao i komore) mogu direktno da učestvuju u njemu.

 

Leave a Reply

Close Menu