25-26. oktobar 2017. Treći ciklus studijskih poseta projekta Learning by Doing u Novom Sadu i Beogradu

25-26. oktobar 2017. Treći ciklus studijskih poseta projekta Learning by Doing u Novom Sadu i Beogradu

 

U okviru trećeg ciklusa studijskih poseta projekta Learning by Doing , koji se bavi unapređenjem sistema dualnog obrazovanja u zemljama Dunavske regije, 25. i 26. oktobra partneri projekta boravili su u Novom Sadu i Beogradu. Organizatori ove studijske posete i partneri na projektu sa srpske strane su Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. U Novom Sadu partneri ovog projekta posetili su elektrotehničku školu Mihajlo Pupin i tehničku školu Mileva Marić Ajnštajn. Obe škole pohađa oko 1800 učenika, i one predstavljaju dobre primere primene dualnog sistema obrazovanja, zajedno sa kompanijom „Energotehnika Južna Bačka“, u kojoj učenici ovih škola stiču stručnu praksu.

U Beogradu domaćini su bile Ugostiteljsko-turistička škola-Beograd, Srednja turistička škola–Novi Beograd i Palace Hotel Beograd, gde je predstavljen srpski sistem srednjoškolskog stručnog obrazovanja i neki od izazova na koje se nailazi u procesu implementacije modela dualnog obrazovanja preko procesa učenja kroz rad.

Learning by Doing projekat u sklopu Interreg Danube Transnational Programme, ima za cilj da poboljša kapacitete sistema stručnog obrazovanja i osmišljen je tako da svi ključni akteri u oblasti stručnog obrazovanja ( kompanije, škole, predstavnici vlasti na regionalom ili nacionalnom nivou, kao i komore) mogu direktno da učestvuju u njemu.
Projekat traje od 1. januara 2017. do 30. juna 2019. njegov budžet je 2,3 miliona evra, vodeći partner projekta je Privredna komora Budimpešte, a ostali partneri su iz Slovenije, Češke, Rumunije, Slovačke, Hrvatske, Austrije, Nemačke, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Bugarske, Moldavije, Makedonije i Crne Gore. Partneri projekta u Srbiji su Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda i Zavod za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja.

Leave a Reply

Close Menu