28. jun 2017. TRANSNACIONALNI SASTANAK PROJEKTA “LEARNING BY DOING”

28. jun 2017. TRANSNACIONALNI SASTANAK PROJEKTA “LEARNING BY DOING”

 

U PKS – Privrednoj komori Beograda 27. i 28. juna 2017. održan je godišnji sastanak projekta Learning By Doing” u sklopu Interreg-Dunavskog transnacionalnog programakome je prisustvovalo više od 40 učesnika iz 14 zemalja partnera projekta.  Projekat traje od 1. januara 2017. do 30. juna 2019. njegov budžet je 2,3 miliona evra, a cilj je što uspešnija implementacija modela dualnog obrazovanja u školske sisteme zemalja partnera Dunavskog transnacionalnog programa. Vodeći partner projekta je Privredna komora Budimpešte, a ostali partneri su iz Slovenije, Češke, Rumunije, Slovačke, Hrvatske, Austrije, Nemačke, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Bugarske, Moldavije, Makedonije i Crne Gore. Partneri projekta u Srbiji su Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda i Zavod za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja.

Sistem stručnog obrazovanja ima izrazit uticaj na lokalnu ekonomiju i društvo, i direktno utiče na brzinu nalaženja posla nakon završetka školovanja, smanjenje nezaposlenosti kod mladih, i smanjenje neujednačenosti između obrazovne strukture radne snage i potreba tržišta rada.

Learning by Doing projekat ima za cilj da poboljša kapacitete sistema stručnog obrazovanja i osmišljen je tako da svi ključni akteri u oblasti stručnog obrazovanja ( kompanije, škole, predstavnici vlasti na regionalom ili nacionalnom nivou, kao i komore) mogu direktno da učestvuju u njemu.

U toku prvog dana, predstavljeni su programi koji su do sada realizovani u zemljama partnerima projekta, i koji su tematski povezani sa ciljevima “Learning by Doing” programa ili su realizovani kroz druge programe Evropske unije, kao što je ERASMUS+. Nakon ove prezentacije, održane su radionice na temu kritičke analize institucionalnih, društvenih i kulturoloških izazova iz oblasti stručnog obrazovanja u zemljama partnerima projekta, kao i planovi izgradnje nacionalnih kapaciteta za sprovođenje ciljeva ovog projekta. Tokom drugog dana, učesnicima je predstavljena strategija komunikacije između zemalja partnera, metode za nastavak dalje interne komunikacije i analizu dosadašnjih  aktivnosti i rezultata i usvajanje vodiča za kontrolu kvaliteta.

Leave a Reply

Close Menu