3. APRIL 2018. RADIONICA: IZAZOVI REALIZACIJE UČENJA KROZ RAD – DUALNOG OBRAZOVANJA

3. APRIL 2018. RADIONICA: IZAZOVI REALIZACIJE UČENJA KROZ RAD – DUALNOG OBRAZOVANJA

Radionica je u Tršiću okupila zainteresovane kompanije lozničkog regiona kako bi se upoznale sa projektom Learning by Doing i mogućnostima koje pruža sistemom dualnog obrazovanja.

Od strane NSZ predstavljena je struktura nezaposlenih ovog regiona i zanimanja koja nedostaju na tržištu rada. Predstavnici kompanija uključenih u stručnu praksu učenika preneli su svoja iskustva u sprovođenju praktične nastave i dali konkretne predloge kako se može unaprediti saradnja kompanija i stručnih škola. Primeri dobre prakse kompanija EP-BELT, LOZNICA-ELEKTRO i Radaljac Company koje imaju odličnu saradnju sa školama i redovno primaju na praksu učenike, bili su inspirativni za sve prisutne.

Leave a Reply

Close Menu