SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

Unapređenje institucionalnih kapaciteta i saradnja svih partnera-učesnika u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja, u cilju njihovog osnaživanja za sprovođenje institucionalnih promena

Razvoj transnacionalnih alata za dugoročnu podršku sistemu srednjeg stručnog obrazovanja u procesu tranzicije

Razvoj nacionalnih i regionaknih strategija i preporuka u oblasti zakonodavstva koje bi pozitivno uticale na promenu stavova i uverenja i koje vode ka uspostavljanju sistema trednjeg stručnog obrazovanja zasnovanog pre svega na zahtevima tržišta.

 

30

MESECI
TRAJANJE
PROJEKTA

9+8

partneri
projekat

2.3

miliona eura
budžet
projekta

23

Years of experience

BROŠURA

Danube Work Based Learning
Observatory Network

Close Menu